Gezocht: werkgroepleden themadag lesbische en biseksuele vrouwen

LCC projecten
Themadag voor christelijke lesbische en biseksuele vrouwen

 

Waarom bestaan er geen Antoinette Bodar en Josita Brink? Waarom krijgt het woord ‘christenhomo’ 2100 hits op Google, en ‘christenlesbo’ maar 22? Over dit soort vragen gaat het LCC Plus Project ‘Een Vrouw Apart’. Eigenlijk gaat het over onderliggende problemen: de veiligheid en zichtbaarheid van lesbische en biseksuele vrouwen in de kerk. Bij veiligheid kun je denken aan de vraag wat er voor nodig is om in je kerk en familie op een goede manier uit de kast te komen. Bij zichtbaarheid aan de vertegenwoordiging van de stem van christelijke lesbische en biseksuele vrouwen in de kerk en de media, waar (homo en hetero) mannen vaak het woord voeren wanneer het over homo- en of biseksualiteit gaat.  Het gevolg daarvan is dat de ervaringen van lesbische vrouwen, en zeker die van biseksuele vrouwen, vaak onderbelicht blijven. Binnen het project Een Vrouw Apart willen daarom een themadag organiseren waarop we, vanuit een positieve insteek, aan vrouwen een programma aan willen bieden om elkaar te ontmoeten,  over geloof, homo- en biseksualiteit te praten, lezingen en workshops te volgen en een viering te houden. De themadag vindt plaats op zaterdag 5  oktober 2013. Werkgroep van start in 2013

We zijn op zoek naar vrijwilligers die het belangrijk vinden om de stem van lesbische en biseksuele vrouwen meer onder de aandacht te brengen en die het leuk vinden om in een werkgroep mee te denken over manieren om dat te doen op de themadag. We zoeken mensen die willen brainstormen over de sprankelende sprekers, indrukwekkende films of documentaires, boeiende workshops en opzienbarende theologische inzichten die op de themadag aan de orde kunnen komen.  Wil je meehelpen om de themadag te organiseren? Stuur dan een mailtje naar Mariecke van den Berg, projectcoördinator van de LCC Plus Projecten

(bestaande uit de vijf LHBT-organisaties LKP, CHJC, ContrariO, Netwerk Mirre en HolyFemales.nl): mvandenberg@lccprojecten.nl. De werkgroep gaat in januari 2013 van start met een ‘opstartvergadering’op donderdagavond 17 januari of dinsdagavond 19 januari 2013, centraal in het land. Je kunt rekenen op ongeveer 8 vergaderingen, dus gemiddeld één keer per maand, en daarnaast nog wat regelwerk zoals het vragen van sprekers en workshopleiders.

We zien er naar uit om er samen een mooi project van te maken! Vriendelijke groet, Marianne Welten (Netwerk Mirre) Marieke Berting (HolyFemales.nl) Mariecke van den Berg (projectcoördinator LCC Plus)
(Foto: Diane Xuereb)

Uitnodiging: presentatie handreiking hulpverlening aan christelijke LHBT’ers 22-01-13

 

Geloven onder de regenboog
Toolkit hulpverlening aan christelijke homo’s, biseksuelen en lesbiennes

MOVISIE en LCC Plus nodigen u van harte uit om de presentatie bij te wonen van de “toolkit” Geloven onder de regenboog: handreiking voor hulpverlening aan christelijke LHBT’ers. Christelijke lesbiennes, homo’s, biseskuelen en transgenders zitten vaak met allerlei vragen die te maken hebben met hun seksuele identiteit of genderidentiteit in relatie tot hun geloofsopvattingen en geloofsgemeenschap.Voor hulpverleners is het niet altijd makkelijk om aan te voelen hoe de hulpvraag van de cliënt samenhangt met de specifieke kerkelijke achtergrond. De handreiking biedt achtergrondkennis die hulpverleners kunnen gebruiken bij het zoeken naar mogelijkheden om hun cliënten verder op weg te helpen. Dit gebeurt aan de hand van een overzicht van de verschillende kerkelijke visies op homoseksualiteit, biseksualiteit en transgenderisme, verhalen van christelijke LHBT-‘ers zelf en een aantal aanbevelingen voor hulpverleners.

Programma 15:00 Ontvangst met koffie en thee 15:15 Welkom: René Venema (voorzitter LCC Plus) 15:25: Toelichting op de totstandkoming en noodzaak van het project: Juul van Hoof (MOVISIE) 15: 35 Inhoudelijke toelichting op de handreiking: Joost de Wolf (auteur) 16:00 In ontvangstneming handreiking: vertegenwoordiger van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 16:15 Borrel

Praktische informatie De presentatie vindt plaats op dinsdag 22 januari, van 15:00 u. tot 17:00 u. in vergadercentrum LaVie, Lange Viestraat 351 in Utrecht. Aanmelden kan door uiterlijk 18 januari een mail te sturen aan Mariecke van den Berg, projectcoördinator van de LCC Plus Projecten: mvandenberg@lccprojecten.nl.

Dit project is tot stand gekomen dankzij subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en uitgevoerd door kenniscentrum MOVISIE en LCC Plus (alliantie van de vijf christelijke LHBT-organisaties LKP, CHJC, ContrariO, Netwerk Mirre en HolyFemales.nl.