Roze Viering in de Paradijskerk Rotterdam-Centrum

Zondag 3 maart 2013 15.00 uur:

Onder het motto `Een gewaarschuwd mens telt voor twee!` wordt op zondag 3 maart 2013 om 15.00 uur  al voor het zesde  jaar  (sinds 2007) in de Paradijskerk aan de Nieuwe Binnenweg  25  in het centrum van Rotterdam een sfeervolle Roze Viering, met zang en muziek,  georganiseerd door de Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam.

Deze  Oecumenische Roze Viering is speciaal bedoeld voor homoseksuelen, lesbische vrouwen, bi-seksuelevrouwen/mannen en transgenders. Eén keer per 3 maanden wordt een Oecumenische Roze kerkdienst georganiseerd, telkens  aan het begin van ieder kwartaal.

Deze Roze Viering valt in de Veertigdagentijd, als voorbereiding op Pasen. De voorganger zal Pastoor Hans de Rie, verbonden aan de Paradijskerk Rotterdam, zijn. Met name in zijn overweging zal de voorganger aandacht schenken aan het thema van deze dienst `Een gewaarschuwd mens telt voor twee`, een thema afkomstig uit  en gebaseerd op de twee bijbelteksten in het Oude Testament in Exodus 3, 1-8 en 13-15 en in het Nieuwe Testament in Lucas 13,1-9. Nog steeds is deze oude bijbelse spreuk  “Een gewaarschuwd mens telt voor twee” actueel

De Paradijskerk  op de Nieuwe Binnenweg 25 Rotterdam-Centrum is open om 14.45 uur en iedereen is  welkom.

Na de dienst, van 16.00 tot 17.00 uur, is er gelegenheid tot ontmoeting en samenzijn met koffie, thee, fris of wijn   in het  centrum  De Ark gelegen naast de Paradijskerk.

Tevens hopen we  na afloop van deze kerkdienst met elkaar te discussieren over de invulling van het voorgesprek  (nieuw)dat voor de aanvang van de Roze Viering in het centrum van de Ark gepland zal worden, met ingang van de 2e Roze Viering van juni a.s.

De kerk is rolstoeltoegankelijk gemaakt,  is met het Openbaar Vervoer bereikbaar  en staat op loopafstand van het NS-station Rotterdam-Centraal.

Meer informatie: info.rozevieringenrotterdam@gmail.com      en  www.rozevieringenrotterdam.com

Roze Viering in de Hooglandse Kerk te Leiden

Elke zondag is er een kerkdienst in de Hooglandse Kerk. Deze kerkdiensten heten de Hooglandse Vieringen. Deelnemers ervaren de diensten als een bron van inspiratie en bezinning. Elke viering heeft een thema. Op 27 januari vindt om 11.45 een Roze viering plaats in de Hooglandse Kerk in Leiden. Het thema van deze dienst is  “Goede vraag! – over (persoonlijke) vragen stellen aan God”. Wat zou je God willen vragen? En hoe vraag je dingen aan God? Hoe reageert hij? Mag je God ook vragen om materiële zaken? Mag je hem vragen waarom hij je homoseksueel heeft gemaakt? Of hij je levensstijl goedkeurt? Hoe komen we hier achter? Rob van Waarde zal deze dienst leiden. We nodigen belangstellenden van harte uit om deze dienst bij te wonen. De Leidse Studenten Ekklesia (LSE) is een ontmoetingsplek waar je je kijk op het leven kunt verhelderen en verder ontwikkelen. Geworteld in het christendom, maar met een open oog voor andere tradities. De Ekklesia kent, naast de pastores, een organisatie van vrijwilligers. De vrijwilligersgroep bestaat voor een deel uit studenten, maar ook voor een deel uit deelnemers die geen student (meer) zijn.

Een van de vrijwilligersgroepen betrokken bij de invulling van deze “roze” Hooglandse Viering  is “PinQ”.  PinQ is ontstaan als een groep studenten met interesse voor geloof en homoseksualiteit.  PinQ is een netwerk waarin de studentenpastoraten van Leiden en Utrecht samenwerken. PinQ word steeds meer  een landelijk netwerk, dat bestaat uit  gelovige en niet gelovige (oud) studenten  of jong werkenden, zo tussen de 20 en de 35 jaar. Na de roze viering gaan PinQ’ers vaak samen lunchen. Lijkt je het leuk om hierbij aan te sluiten geef je dan op bij een van de PinQ coördinatoren of meldt je aan voor de nieuwsbrief. (http://www.pinqactiviteiten.nl).

Details Locatie: de Hooglandse Kerk,Leiden Adres:  Nieuwstraat/Middelweg, Winteringang (tegenover de Beschuitsteeg). Tijd: 11.45 uur www.pinqactiviteiten.nl

Geloven onder de regenboog, Handreiking voor hulpverlening aan christelijke LHBT’ers

Geloven onder de regenboog
Toolkit hulpverlening aan christelijke homo’s, biseksuelen en lesbiennes

Lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT’ers) met een christelijke achtergrond komen vaak in aanraking met afwijzende visies op homoseksualiteit en transgenderisme. Het horen van deze visies, gebrek aan steun en eigen vragen rondom LHBT-zijn, maakt dat het voor LHBT’ers geen onlogische stap is om hulp te zoeken bij een professionele hulpverlener. Voor hulpverleners is het echter niet altijd makkelijk om de hulpvraag te relateren aan de religieuze achtergrond van cliënten: het kerkelijk landschap in Nederland is erg divers en ook binnen kerkelijke gemeenschappen verschillen de visies op homoseksualiteit en transgenderisme.

Vandaar dat Kennisinstituut MOVISIE en de christelijke LHBT-organisaties LKP, ContrariO, CHJC, Mirre en HolyFemales.nl (verenigd in de zogeheten LCC Plus organisaties) de handreiking Geloven onder de regenboog: handreiking voor hulpverlening aan christelijke LHBT’ers hebben geschreven. Deze publicatie is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn bij bijvoorbeeld de GGZ, (school)maatschappelijk werk, Zorg&Advies Teams en Centra voor Jeugd en Gezin.

Handreiking ‘Geloven onder de regenboog’

De handreiking biedt achtergrondkennis die hulpverleners kunnen gebruiken bij het zoeken naar mogelijkheden om hun cliënten verder op weg te helpen, wanneer zij een hulpvraag hebben die te maken heeft met het christelijke geloof en homoseksualiteit of genderidentiteit. Dit gebeurt aan de hand van een overzicht van de verschillende kerkelijke visies op homoseksualiteit, biseksualiteit en transgenderisme, verhalen van christelijke LHBT‘ers zelf en aanbevelingen voor hulpverleners.

René Venema, voorzitter van de LCC Plus Projecten: “Met deze handreiking hopen we hulpverleners te ondersteunen, die niet thuis zijn in het christelijke geloof, maar wél christelijke LHBT’ers willen helpen. Er is gelukkig al veel goede hulpverlening voorhanden, maar deze handreiking biedt de mogelijkheid om die nog verder te verbeteren voor deze specifieke groep.”

Uitnodiging voor de presentatie

MOVISIE en LCC Plus nodigen u van harte uit om de presentatie van de handreiking bij te wonen van de handreiking Geloven onder de regenboog. Tijdens deze bijeenkomst zal een inhoudelijke toelichting worden gegeven op de handreiking en wordt het eerste exemplaar uitgereikt aan een vertegenwoordiger van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deze presentatie zal plaatsvinden op 22 januari a.s. tussen 15.00 en 16.30 uur in Vergadercentrum LaVie te Utrecht. Aanmelden kan door uiterlijk 18 januari a.s. een mail te sturen aan Mariecke van den Berg, projectcoördinator van de LCC Plus Projecten, via het e-mailadres mvandenberg@lccprojecten.nl

 

Handreiking gratis beschikbaar De handreiking is vanaf 22 januari a.s. gratis te downloaden via de webpagina’s van MOVISIE (www.movisie.nl) en de LCC Plus Projecten (www.lccprojecten.nl). Bij laatstgenoemde kan ook de gedrukte versie worden besteld.

 

De handreiking is geschreven door Joost de Wolf, student Algemene Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit. Het project is tot stand gekomen dankzij subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 

 

Uitnodiging voor de presentatie

MOVISIE en LCC Plus nodigen u van harte uit om de presentatie van de handreiking bij te wonen van de handreiking Geloven onder de regenboog. Tijdens deze bijeenkomst zal een inhoudelijke toelichting worden gegeven op de handreiking en wordt het eerste exemplaar uitgereikt aan een vertegenwoordiger van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deze presentatie zal plaatsvinden op 22 januari a.s. tussen 15.00 en 16.30 uur in Vergadercentrum LaVie te Utrecht. Aanmelden kan door uiterlijk 18 januari a.s. een mail te sturen aan Mariecke van den Berg, projectcoördinator van de LCC Plus Projecten, via het e-mailadres mvandenberg@lccprojecten.nl

 

Handreiking gratis beschikbaar De handreiking is vanaf 22 januari a.s. gratis te downloaden via de webpagina’s van MOVISIE (www.movisie.nl) en de LCC Plus Projecten (www.lccprojecten.nl). Bij laatstgenoemde kan ook de gedrukte versie worden besteld.

 

De handreiking is geschreven door Joost de Wolf, student Algemene Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit. Het project is tot stand gekomen dankzij subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.