Psychosociale situatie christelijke lesbische vrouwen vraagt om feestelijke dag.

De christelijke LHBT-alliantie LCC Plus organiseert op zaterdag 9 november 2013 een landelijke ontmoetingsdag voor lesbische, biseksuele en transgendervrouwen. Het uitgangspunt: gelovig, vrouw én roze zijn is een feestje waard! Met de dag wordt een eigen antwoord gegeven op de psychosociale situatie van christelijke roze vrouwen, die het in hun kerk niet altijd makkelijk hebben. De dag vindt plaats in Amersfoort en staat in het teken van geloof en spiritualiteit.  Publiciste Monique Samuel zal met een toespraak het spits afbijten.

Zichtbaarheid

De ontmoetingsdag wordt georganiseerd in het kader van het LCC Plus project Een Vrouw Apart. Dit project werd in 2012 opgezet om de zichtbaarheid van lesbische en biseksuele vrouwen binnen christelijke gemeenschappen te bevorderen. Marieke Berting, voorzitter van online platform HolyFemales.nl: “Homoseksualiteit wordt in veel kerken gelukkig steeds beter bespreekbaar, maar daarbij wordt meestal mannelijke homoseksualiteit als referentiepunt genomen. De ervaringen van lesbische en biseksuele vrouwen blijven buiten beeld. We zien dat zij in hun geloofsgemeenschappen vaak extra moeite moeten doen voor een plek onder de zon: als seksuele minderheid én als vrouw.”

“Vieren dat we er mogen zijn”

De LCC Plus Alliantie ziet ontmoeting en uitwisseling tussen gelovige roze vrouwen als een belangrijke stap richting meer zichtbaarheid en sociale acceptatie. Marianne Welten, secretaris van Netwerk Mirre voor les-/bi vrouwen, geloof en spiritualiteit: “De ‘feestdag’ is zo belangrijk omdat deze vrouwen een steun in de rug verdienen bij de acceptatie van zichzelf én de acceptatie door hun omgeving en hun kerk. Het kan en het mag: vrouwen die van vrouwen houden én geloven”. De organisatie heeft er voor gekozen om de dag een informeel karakter te geven.  Het programma bevat naast de toespraak van Samuel een scala aan creatieve en informatieve workshops, een viering, gezamenlijke maaltijden en een afsluitend feest. De workshops laten zien dat het programma erg veelzijdig is en verschillende leeftijdsgroepen aanspreekt. Zo komen bijvoorbeeld theater, creatief schrijven, een visueel statement maken en het perspectief van 50-plusvrouwen aan bod. Welten:  “We hebben het heel bewust een ‘feestdag’ genoemd: we gaan samen vieren dat we mogen zijn wie we zijn!”.

In het roze Licht

De ontmoetingsdag draagt het thema  Me/She/Be(lieve)Free: in het roze Licht en is toegankelijk voor alle roze vrouwen die gelovig zijn of interesse hebben in geloof of spiritualiteit. Ook vrouwen die affiniteit hebben met roze vrouwen zijn van harte uitgenodigd. Meer informatie over het programma, de locatie en de organisatie kan worden gevonden op www.inhetrozelicht.nl. Vrouwen die willen deelnemen wordt gevraagd zich  vooraf in te schrijven. Ook dat kan via genoemde website. Geïnteresseerden die geen toegang hebben tot internet kunnen zich opgeven via telefoonnummer (06) 12 23 60 73 (Mariecke van den Berg).

De LCC Plus Alliantie bestaat uit Netwerk Mirre, HolyFemales.nl, LKP, ContrariO en CHJC. Deze organisaties ontvingen subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om in de periode 2012-2014 vijf projecten uit te voeren ter bevordering van de sociale acceptatie van christelijke LHBT-ers in kerk en samenleving.

‘LHBT’ staat voor: Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel en Transgender.

Europees advocacy project christelijke LHBT’ers ondersteund door Nederlandse regering

Het Europees Forum van christelijke LHBT-groepen* – 46 groepen in 22 Europese landen – kondigt met vreugde aan dat het financiële ondersteuning zal ontvangen van de Nederlandse regering voor de uitvoering van een driejarig Europees advocacy project.

Advocacy christelijke LHBT’ers op een hoger niveau

Het advocacy project, getiteld “Breathing in the Spirit of Human Rights” is een initiatief van het Europees Forum van christelijke LHBT-groepen. Het doel van het initiatief is de aandacht van Europese overheidsorganen als de Raad van Europa en het Europees Parlement te vestigen op het geweld en de dreiging jegens christelijke LHBT-groepen en mensen, vooral in de landen van Oost-Europa. Het project heeft tot doel om te lobbyen voor maatregelen en wetgeving die noodzakelijk zijn om de vrijheid van LHBT’ers en hun volwaardige participatie in de samenleving te garanderen.
Het Europees Forum is zeer dankbaar dat de Nederlandse regering, i.c. de Directie Emancipatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, heeft besloten het advocacy werk van het Europees Forum te ondersteunen. Het is prijzenswaardig en juist dat de Nederlandse regering de nationale traditie van tolerantie en vrijheid voor allen, ongeacht seksuele oriëntatie of genderidentiteit, door deze ondersteuning opnieuw kracht heeft bijgezet. De Nederlandse regering erkent met de ondersteuning de strijd van de christelijke LHBT-groepen in Europa.

 

Europees Forum van christelijke LHBT-groepen

Vrijheid van godsdienst bestaat niet alleen in de vrijheid om te geloven maar ook in de vrijheid om dit geloof tot uitdrukking te brengen in volwaardige en gelijkwaardige participatie in samenleving en kerk. Dit is één van de belangrijkste thema’s van het Europees Forum. Dit te bereiken is voor christelijke LHBT’ers een bijna dagelijks gevecht, waarin zoveel mogelijk gezocht wordt naar veilige plaatsen om het eigen geloof in woord en praktijk te belijden. Het Europees Forum meent dat het hier om niet minder dan een mensenrecht gaat waaraan geen afbreuk mag worden gedaan zuiver en alleen op basis van seksuele oriëntatie of genderidentiteit.
Het Europees Forum is een groeiend oecumenisch netwerk dat zich over heel Europa uitstrekt. De groepen en haar leden ondersteunen elkaar en alle individuen die worden geconfronteerd met discriminatie, in de kerk of in de samenleving. Het Forum vertegenwoordigt de aangesloten groepen in discussies en dialoog met internationale oecumenische organen zoals de Wereldraad van Kerken, met nationale kerken en civiele en politieke organisaties. Het Europees Forum is opgericht in 1982. In Nederland zijn vier groepen lid: het LKP – de landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging, Netwerk Mirre – Lesbische en biseksuele vrouwen – geloof en spiritualiteit, het WQT – Werkverband van Queer Theologen en het WKHP – Werkverband van Katholieke Homo-Pastores.

 

*LHBT staat voor: Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender