Veel belangstelling Feestdag christelijke roze vrouwen

Ruim honderd vrouwen zullen op 9 november aanstaande in Amersfoort de “Feestdag over geloof voor roze vrouwen” bijwonen. LCC Plus, de christelijke LHBT-alliantie die de themadag organiseert, is verwonderd over de grote belangstelling. De animo duidt volgens LCC Plus op een grote behoefte aan ontmoeting onder christelijke lesbische, biseksuele en transgendervrouwen -en dat deze groep groter is dan vaak wordt gedacht.

Dubbele emancipatie

LCC Plus organiseert de dag nadat uit een eigen inventarisatie bleek dat lesbische en biseksuele vrouwen in veel kerken met een dubbele emancipatiestrijd te maken krijgen: als seksuele minderheid en als vrouw. De kerkverlating onder lesbische vrouwen blijkt hoog en binnen meer behoudende kerken is het voor (lesbische) vrouwen vaak niet mogelijk om over homoseksualiteit mee te praten op bestuurlijk niveau. Biseksualiteit en transgenderisme blijken bovendien onderwerpen die zelden op de kerkelijke agenda staan, waardoor biseksuele en transvrouwen onzichtbaar blijven.

Steun in de rug

Met de themadag wil LCC Plus de zichtbaarheid van lesbische, biseksuele en transgendervrouwen in christelijke gemeenschappen vergroten. Zo willen de organisaties aandacht vragen voor de eigen inbreng en stem van gelovige roze vrouwen. Marianne Welten, secretaris van Netwerk Mirre voor les-/bi vrouwen, geloof en spiritualiteit: “Door de dag een feestelijk karakter te geven willen we benadrukken dat gelovig én roze zijn iets moois is om te vieren. We zijn erg blij dat zoveel vrouwen dit feestje willen meemaken en hopen dat het hen waar nodig een steun in de rug geeft”.

In het roze Licht

De feestdag, die als thema “In het roze Licht” heeft, is bedoeld voor vrouwen van alle kerkelijke gezindten en leeftijden. Ook heterovrouwen die zich betrokken voelen kunnen zich aanmelden. Voor de feestdag zijn nog enkele plekken beschikbaar. Vrouwen die willen deelnemen kunnen zich nog tot 1 november aanmelden op de website www.inhetrozelicht.nl. Daar is ook meer informatie te vinden over het programma en de locatie.

De LCC Plus Alliantie bestaat uit Netwerk Mirre, HolyFemales.nl, LKP, ContrariO en CHJC. Deze organisaties ontvingen subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om in de periode 2012-2014 vijf projecten uit te voeren ter bevordering van de sociale acceptatie van christelijke LHBT-ers in kerk en samenleving.

 

‘LHBT’ staat voor: Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel en Transgender.

 

Oecumenische Roze Viering in Rotterdam op 1 december 2013

Thema: “Zin in Kerstmis”

De Oecumenische Roze Viering Rotterdam, met veel zang en muziek, zal op zondag 1 december 15.00 uur, in de Paradijskerk aan de Nieuwe Binnenweg  25  in het centrum van Rotterdam.

Deze  Oecumenische Roze Viering is speciaal bedoeld voor homo’s, lesbiennes, bi-seksuele vrouwen en mannen en voor  transgenders, en voor allen die belangstellend zijn.

Deze Oecumenische Roze Viering valt in de Adventstijd/Kersttijd. De voorganger zal een bevriende pastor uit Rotterdam zijn. In de overweging zal de voorganger aandacht schenken aan het thema van deze dienst “Zin in Kerstmis”. De basis voor dit thema zijn de Bijbelteksten  in  Jesaja 7, vers 7-14, met uitleg van de betekenis van “Emmanuel is God met ons” en Lucas 1 vers 26-38, de aankondiging door de Engel van de geboorte van Jezus. Dit thema kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. In de Kersttijd wordt men herinnerd aan het feit dat het geestelijke samenkomt met het lichamelijke: een Kind wordt geboren.

Op zondagmiddag 1 december a.s. is er vanaf 14.00 uur inloop in het Centrum de Ark naast de Paradijskerk. De Paradijskerk zelf, op de Nieuwe Binnenweg 25 Rotterdam-Centrum, is open om 14.30 uur en iedereen is  welkom. Na de dienst van 15.00 tot 16.00 uur, is er van 16.00 tot 17.00 uur de mogelijkheid  tot ontmoeting en gezellig samenzijn in Kerstsfeer met koffie, thee, fris of wijn en wat lekkers. Indien dit gewenst is kan men met de voorganger in gesprek gaan over deze Oecumenische Roze Viering en met de leden van de IRVR. De kerk is rolstoeltoegankelijk gemaakt, is goed met het Openbaar Vervoer bereikbaar en staat op loopafstand van het NS-station Rotterdam-Centraal.

De volgende Oecumenische Roze Viering Rotterdam zal op zondag 2 maart 2014  gehouden worden in de Paradijskerk te Rotterdam.

Organisatie en informatie: Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

info.rozevieringenrotterdam@gmail.com        en  www.rozevieringenrotterdam.com