Zaterdag 14 december 2013: Roze Adventsviering in de Doopsgezinde kerk Goes

“Heb elkaar lief!”

Onder het thema”  Heb elkaar lief! ” wordt op zaterdag 14 december 2013 om 15.30 uur  voor de vierde keer in de Doopsgezinde Kerk aan de Westwal 41 te Goes een sfeervolle Adventsviering georganiseerd door CHJC regio Zeeland/West-Brabant.

Het is een speciale feestelijke oecumenische adventsviering met avondmaalviering voor homo’s, lesbiennes, biseksuele mannen en vrouwen, transgenders  en voor alle belangstellenden, die  zich met hen verwant voelen.

Het is een mooie voorbereiding op Kerstmis.

Ds. Ilse Hogeweg, predikante van de Protestantse Gemeente Kralingen te Rotterdam  zal de dienst leiden en Bert Alderliesten zal op het orgel spelen.

De kerk op de Westwal 41 Goes- centrum is open om 15.00 uur. De viering begint om 15.30 uur.

Iedereen is welkom ongeacht tot welke geloofsrichting men zich aangetrokken voelt.  Ook niet-leden van CHJC zijn van harte welkom.

Na de dienst is gelegenheid voor ontmoeting en gezellig samenzijn..

Toegang vrij.

De kerk is rolstoeltoegankelijk en is op loopafstand vanaf het NS-station Goes en vanaf het Busstation Goes bereikbaar.

Aanmelden en meer informatie: friedhelm@zeelandnet.nl, tel nr.0113-228993.

 

Zie ook: www.chjc.nl  en www.dggoes.doopsgezind.nl

 

Christelijke LHBT’ers bieden Evangelie Gemeente Utrecht gesprek aan

De Stichting LKP – Landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging – betreurt de confrontatie tussen de Evangelie Gemeente Utrecht en de jongerengroep Jong & Out van COC Midden-Nederland. Het LKP biedt de kerkelijke gemeente een gesprek aan om mogelijke misverstanden rond christelijk geloof en homoseksualiteit weg te nemen.

Confrontatie

Onlangs weigerde de Evangelie Gemeente Utrecht de jongerengroep Jong & Out van COC Midden-Nederland een zaal te verhuren in haar gebouw. Het zou volgens oudste De Vries niet wijs zijn geweest, gezien de gevoeligheid van het thema in de achterban. Het LKP betreurt de onnodige confrontatie die hier het gevolg van was.

Geen reden homo’s te weigeren in de kerk Wielie Elhorst, voorzitter van het LKP: “Het staat kerkelijke gemeentes vrij mensen en groepen al dan niet binnen te laten. Daar hoeft ook geen verantwoording over te worden afgelegd. Tegelijkertijd is het wat het LKP betreft volstrekt onnodig LHBT-groepen de toegang te weigeren. Elke kerkelijke gemeente zou hen met open armen moeten ontvangen, zelfs al ligt de thematiek gevoelig.”

Aanbod om achterstand in informatie weg te nemen

Het LKP heeft de Evangelie Gemeente Utrecht uitgenodigd voor een eenmalig gesprek over homoseksualiteit en het christelijk geloof. Als koepelorganisatie van twintig plaatselijke, regionale en landelijke LHBT-groepen en organisaties is het ervan overtuigd dat mogelijke misverstanden over homoseksualiteit en het christelijk geloof weggenomen kunnen worden. Zo kunnen confrontaties als die tussen de Evangelie Gemeente Utrecht en de jongerengroep Jong & Out voortaan worden voorkomen. Elhorst: “Wij vertellen graag ons eigen verhaal als christelijke homo’s en lesbiennes en hopen zo een brug te kunnen slaan.”

LKP

Het LKP is een koepelorganisatie voor twintig plaatselijke, regionale en landelijke LHBT-groepen en organisaties. Het LKP streeft naar een veilige en gelijkwaardige plek voor alle mensen, in kerken en christelijke organisaties, ongeacht seksuele oriëntatie

 

*LHBT staat voor: Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender