Zoete zonde – Ella Marjon

zoete_zonde

Zijn doortimmerde geweten dat altijd op hetzelfde parcours uitgezet is, klaagt hem opnieuw aan.

Wat een zin en wat is hij waar voor mij. Ik heb Zoete zonde gelezen. Hoe beoordeel ik dit verhaal? Schrijnend in ieder geval, misschien herkenbaar voor anderen, hoe het kan helpen weet ik niet. Wat wil dit verhaal precies? Troosten? De eerste 150 pagina’s vond ik alleen maar zwaar om door te komen, pas daarna kwam  er even wat lucht.

Na de eerste  hoofdstukken was ik benieuwd waar het heen ging. Niet opgewonden, maar geïrriteerd benieuwd. Het verhaal speelt zich af in een evangelische gemeente. Daar gebeurt van alles onder de gemeenteleden, afgunst, achterklap, verliefdheden, overspel, moralisme, maar vooral schuld en schaamte. Het is een christelijke thriller, maar wat voegt die context toe aan de strijdt die christelijke homoseksuelen voeren binnen een evangelische kerk?  Is het prettig om die strijd in een thriller tegen te komen. Is dat functioneel? Voor mij niet, het probleem kom ik dan liever tegen in een studie of levensverhaal. Een thriller lees ik voor ontspanning.

Bovendien vind ik het akelig om God zo te horen beschuldigen van oordelen, afwijzen. Voor mij voelt het alsof iemand waar ik heel veel van houd, voor van alles en nog wat uitgemaakt wordt.   In mijn beleving wordt de vloer met God aangeveegd, maar voor de mensen in het boek is het juist andersom. Hun liefde, hun verlangens deugen niet en God en de bijbel worden gebruikt om zichzelf en anderen te geselen. Voor mij is het boek geen succes. En het barst ook nog eens van de spelfouten.

 

Jos Hordijk.

 

Bob Angelo Penning voor oud-voorzitter LKP

De Bob Angelo Penning is in 1991 door het COC ingesteld. Enerzijds als postume hommage aan COC-oprichter Niek Engelschman (1913-1988) en anderzijds om jaarlijks personen, groepen of organisaties te eren die zich op bijzondere wijze op nationaal of internationaal niveau verdienstelijk hebben gemaakt voor de emancipatie van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen.

Oud LKP voorzitter wordt verrast tijdens afscheidsreceptie Op 15 maart 2014 heeft de voorzitter van COC Nederland, Tanja Ineke, aan Wielie Elhorst de Bob Angelo penning uitgereikt tijdens de bijeenkomst ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van het LKP. Wielie Elhorst heeft deze Bob Angelo penning ontvangen vanwege zijn grote inzet en de vele resultaten die hij in zijn 10 jarig lidmaatschap van het bestuur van het LKP, waarvan ruim 8 jaar als voorzitter, heeft bereikt voor de Christelijke LHBT beweging.

Heleen de Boer, vice voorzitter van het LKP: “Wielie ontvangt deze penning zeer terecht en het is hem absoluut van harte gegund. Zo heeft hij zich gedurende zijn hele bestuursperiode keihard ingezet voor de Christelijke LHBT beweging door (nieuwe) initiatieven te nemen om enerzijds bij alle kerken en kerkleiders continu te appelleren op hun verantwoordelijkheid jegens de Christelijke LHBT’s, en anderzijds ook de boodschap aan alle LHBT’s uit te dragen, dat Christen en LHBT zijn in het geheel niet behoeft te botsen. En onvermoeibaar bleef en blijft Wielie Elhorst die discussie voeren!”

Blijvende betrokkenheid

Aan zijn inzet voor christelijke LHBT’s komt bij het vertrek van Elhorst als voorzitter uit het LKP-bestuur geen einde. Hij blijft betrokken bij de organisatie van de Gay Pride Kerkdienst en de Pink Christmas Kerkdienst in Amsterdam en een wake op IDAHO, International Day Against Homophobia en Transphobia, in Amsterdam op 17 mei a.s. Daarnaast blijft hij, als agendalid van het LKP-bestuur, lid van de Working Group van het Europees Forum van christelijke LHBT-groepen, die de uitvoering van het door het ministerie van OCW ondersteunde project ‘Breathing the Spirit’ begeleidt.

Eerste landelijke themadag over transgender zijn en geloof

LKP: “Aandacht voor transgenders in geloofsgemeenschappen gewenst en noodzakelijk.”

Op zaterdag 15 maart a.s. vindt de eerste landelijke themadag over transgender zijn en geloof plaats, getiteld ‘Voor U niet verborgen’. De organisatie is in handen van Stichting LKP, de landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging. Heleen de Boer, vice-voorzitter van het LKP: “Met deze dag hopen we de T voorgoed op de kaart van de kerk en van de christelijke LHBT-beweging te zetten.”

Transgenders op de agenda

Met de landelijke themadag lost het LKP een belofte in die de organisatie zichzelf enige jaren geleden deed. In 2012 organiseerde het LKP voor het eerst een preconferentie voor christelijke transgenders, aan de vooravond van de jaarlijkse conferentie van het Europees Forum van christelijke LHBT-groepen, in Amsterdam. Heleen de Boer: “Ons werd toen duidelijk dat we als christelijke LHBT-beweging niet langer konden volstaan met ons werk voor homo’s en lesbiennes in de kerken alleen. De wens groeide in kerken en geloofsgemeenschappen en in de christelijke LHBT-beweging ook voor transgenders een voortrekkersrol te vervullen. Met de themadag wordt daartoe nu een eerste stap gezet.”

Afwijzing van transgenders in kerken en geloofsgemeenschappen

Uit het weinige onderzoek dat tot nu toe is gedaan naar transgenders en geloof/religie, blijkt dat transgenders in veel gevallen om hun afwijkende genderidentiteit niet worden begrepen en soms ook worden afgewezen. Wielie Elhorst, medevoorbereider van de themadag namens het LKP: “We hopen dat de dag een aanzet kan zijn tot meer begrip en bewustwording binnen kerken en geloofsgemeenschappen, zodat zij ook voor transgenders veilige plaatsen worden, waar zij volwaardig en gelijkwaardig kunnen participeren. Gelukkig is dit soms ook al het geval. Deze ervaringen krijgen ook alle ruimte.”

Verklaring

De landelijke themadag moet eindigen met een door alle deelnemers ondertekende verklaring. Eduardo Hoogbruin, medevoorbereider van de themadag namens het LKP: “De verklaring moet kernachtig uitdrukken dat gelovige transgenders waarde hechten aan de positieve betekenis die kerken en geloofsgemeenschappen kunnen spelen in de ontdekking van hun genderidentiteit. De verklaring wil daarbij concreet aangeven waar de belangrijkste wensen liggen en hoe eerste stappen kunnen worden gezet.” Elhorst: “Er zijn al een paar ‘good practices’ in sommige kerken waar op voortgebouwd kan worden of waar een voorbeeld aan genomen kan worden.”

Voor U niet verborgen’

De titel van de themadag: ‘Voor U niet verborgen’, is ontleend aan Psalm 139 uit de Bijbel. Het speelt in op de gedachte dat God mensen al kent voordat zij geboren zijn, dat wil zeggen: hun ware zelf in hun ware lichaam. ‘Voor U niet verborgen’ drukt dit kernachtig uit. De themadag wordt voorbereid door een kleine werkgroep met vertegenwoordigers van onder andere Transvisie en het Transgender Netwerk Nederland. De dag is bedoeld voor transgenders en hun naasten, voor ambtsdragers en leiders uit kerken en geloofsgemeenschappen en voor hulpverleners (met een christelijke achtergrond). De locatie van de themadag is: Centrum De Heuvel (Grotekerkplein 5) in Rotterdam. Aanmelding is mogelijk via de website van het LKP www.lkp-web.nl of via secretaris@lkp-web.nl. Een uitgebreide informatieflyer is beschikbaar.

LKP Het LKP is een koepelorganisatie voor ongeveer twintig plaatselijke, regionale en landelijke christelijke LHBT-groepen. Het LKP is in 1987 opgericht en streeft naar gelijkwaardige en volwaardige participatie van alle mensen in kerk en samenleving, ongeacht seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Meer info: www.lkp-web.nl.