Oranjekerk Amsterdam en LKP organiseren eerste IDAHOT-wake

IDAHOT-wake LKP en Oranjekerk Amsterdam (1)17 mei is de Internationale Dag tegen Homo- en Transfobie (IDAHOT). Al enige jaren is de IDAHOT-wake in tientallen steden in Europa een bekend begrip. Op zaterdag 17 mei organiseert de Oranjekerk in Amsterdam in samenwerking met de Stichting LKP, de landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging, de eerste IDAHOT-wake in Nederland.
Geweld tegen LHBT-mensen gedenken
Het christelijke LHBT-initiatief Progetto Gionata uit Italië geeft ieder jaar een aanzet tot het organiseren van een wake. De bedoeling van de wake is vanuit de kerk en in samenwerking met al dan niet christelijke LHBT-organisaties stil te staan bij het geweld waaronder lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT) wereldwijd  te lijden hebben, fysiek en verbaal, openlijk en subtiel. Jantine Heuvelink, predikant van de Oranjekerk: “Toen vanuit het LKP de vraag kwam of de Oranjekerk de plek zou kunnen zijn om een IDAHOT-wake te organiseren, hoefde ik niet lang na te denken. Van harte willen wij  op de Internationale Dag tegen Homo- en Transfobie ruimte bieden om samen stil te staan bij het wereldwijde geweld tegen LHBT-mensen. Ook willen we het verlangen en de hoop delen dat het anders kan. Dat we als eerste in Nederland een IDAHOT-wake mogen verzorgen vervult ons met gepaste trots.”

Gedenkenen financiële ondersteuning hard nodig
De wake in de Oranjekerk bestaat uit liederen, gebeden, een lezing uit de Bijbel en getuigenissen van LHBT-mensen. Moses Loveroy Walusimbi, lid van de organisatie Uganda Gay on Move is één van hen. Moses: “Ik ben ontzettend dankbaar dat er een kerk is waar ik mijn verhaal kan delen. In Uganda, waar ik vandaan kom, ben ik mijn leven niet zeker, en is de kerk eerder een bedreiging dan een vrije ruimte of een vluchtheuvel waar LHBT-mensen terecht kunnen.” De wake sluit af met een collecte voor het Pride Fonds, een initiatief van COC Nederland en Amnesty International. Tanja Ineke, voorzitter van COC Nederland, zal het nut van dit initiatief toelichten, dat vervolgde LHBT-mensen in onder andere Afrika ter plekke ondersteunt.

Liturgische handreiking
De Oranjekerk hoopt van harte dat het niet bij deze ene wake zal blijven en dat andere (lokale) kerken in Nederland het initiatief zullen overnemen. Ds. Wielie Elhorst, mede-initiatiefnemer namens het LKP en zelf lid van de Oranjekerk: “Voor kerken met interesse hebben we een eenvoudige digitale liturgische handreiking samengesteld. We hopen van harte dat kerken zich geroepen voelen het verhaal van LHBT-mensen te vertellen, dat ze van deze nood willen weten  én dat ze zich willen laten inspireren door de hoop en de onverzettelijkheid van deze mensen, die kleur geeft aan de goede boodschap van het Evangelie.” De handreiking geeft ideeën voor de invulling van de orde van dienst op zondag 18 mei.

IDAHOT-wake
De IDAHOT-wake vindt plaats op zaterdag 17 mei om 20.30 uur in de Oranjekerk in Amsterdam, Tweede Van der Helststraat 1-3. Meer informatie en een routebeschrijving zijn te vinden op www.oranjekerkamsterdam.nl en www.lkp-web.nl.  De cantorij van de Oranjekerkgemeente onder leiding van Annemart Franken, organist Jos van der Bijl en predikanten Jantine Heuvelink en Wielie Elhorst verlenen hun medewerking aan de wake. De wake is toegankelijk voor iedereen en duurt ongeveer een uur. Na afloop van de wake is er gelegenheid tot napraten en ontmoeting in de inloopruimte van de Oranjekerk. Meer informatie over IDAHOT: www.dayagainsthomophobia.org.

Oranjekerk Amsterdam en LKP
De Oranjekerk staat in het hart van de Pijp in Amsterdam. Het is een wijkgemeente van de Protestantse Kerk Amsterdam. De Oranjekerk is een levendige kerk, waar iedereen een steentje aan bijdraagt. Er is ruimte voor vernieuwing, zonder het verleden af te schrijven.  De Oranjekerk is betrokken bij haar mensen, bij de buurt en bij iedereen die dichtbij of ver weg hulp of aandacht nodig heeft. Website: www.oranjekerkamsterdam.nl.
Het LKP is de koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging. Het LKP brengt ongeveer twintig lokale, regionale en landelijke christelijke LHBT-groepen en –organisaties samen en streeft in kerk en samenleving volledige gelijkwaardigheid na voor iedereen, ongeacht seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Website: www.lkp-web.nl.

Roze Dienst in de Roze Week Alkmaar.

In de week van 24 mei t/m 31 mei 2014 wordt er in Alkmaar weer voor de
5de keer de Alkmaarse Roze Week gehouden. Het thema van de Roze Week
2014 is “Kleur bekennen”.

De Roze week is bedoeld om de acceptatie en integratie van
transgenders, homo- en biseksuele inwoners te vergroten in Alkmaar en
omstreken zie www.rozeweekalkmaar.nl .
Vanaf zaterdag 24 mei worden er allerlei activiteiten en festiviteiten
gehouden.
Evenals voorgaande jaren wordt er ook een Roze Kerkdienst gehouden
waarbij een ieder welkom is.
In deze dienst staat het verhaal van Ruth centraal met als thema
Verdraagzaamheid”!

“Ruth, een vreemd’ling in het land

zoekt haar recht en heeft gevonden.

Liefde krijgt de overhand,

Ruth en Boaz, lotsverbonden,

komen samen en het leven

wordt gevierd en doorgegeven”.

Deze dienst zal gehouden worden op zondag 25 mei in de Vrijheidskerk
aan de Hobbemalaan 2/a te 1816GD Alkmaar en zal aanvangen om 14.00
uur.
Verheugend is dat er meerdere Alkmaarse Kerken en
geloofsgemeenschappen en Alkmaarse Raad van Kerken hierin mee
participeren en dit initiatief steunen.
Noteer deze datum alvast in uw agenda en wij hopen velen van u te
mogen begroeten.

Mede namens de organisatie van de Roze Week Alkmaar,
Conny van Iersel en Minne Frings