ROTTERDAM PRIDE VIERING 2015

HARTELIJK WELKOM

ROTTERDAM PRIDE VIERING 2015

Op zondag 27 september is er een speciale viering als afsluiting van de
Rotterdam Pride. Geloof en homoseksualiteit gaan niet altijd goed samen.
Dit kan te maken hebben met je geloofsgemeenschap of een land dat geen
veilig basis biedt voor homoseksualiteit. In de prachtige Paradijskerk
kun je naar oude en nieuwe verhalen
luisteren over strijd, medemenselijkheid, liefde en acceptatie.

Hartelijk welkom op zondag 27 september 15.00 tot 16.00 uur.
Paradijskerk, Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam.

BEZOEK OOK ANDERE ACTIVITEITEN VAN ROTTERDAM PRIDE 2015
Op zaterdag 26 september zijn we ook aanwezig op het Pride Plein op het
Schouwburgplein in Rotterdam. We delen daar flyers uit voor de viering.
Kom gezellig even langs. Voor het hele programma van de Rotterdam Pride
2015 klik je hier [3]. Speciale aandacht vragen we voor de Pride Walk op
vrijdagavond start 18:00 bij het Stadhuis aan de Coolsingel.

ROZE ADVENTSVIERING
De volgende viering is op 6 DECEMBER en staat in het teken van de
komende kerstdagen. De voorganger is ds Harold Schorren. Natuurlijk ben
je dan ook van harte welkom. De dienst in de Paradijskerk begint om 15
uur. Kerk is open om 14.30 uur

JE KUNT ONS OOK HELPEN!
Draag je de roze vieringen in Rotterdam een warm hart toe dan kun je dat
onderstrepen met een financiële bijdrage. Om de diensten te kunnen
blijven organiseren is er geld nodig. Wil je mee helpen dit financieel
te realiseren? Maak dan je bijdrage over op bankrekening: NL51 RABO 0300
6550 02 ten name van: IRVR

Roze Lezing 2015 zondag 18 oktober 15.30 uur

“Iedereen is anders, gelukkig wel!”

seksuele diversiteit op school en thuis

door

Heleen de Boer voorzitter LKP en

Marianne Welten voormalig coördinator LCC-projecten

welkom: 15.00 uur lezing en presentatie: 15.30 Vesper in de kapel: 17.00 Plaats van samenkomst: Karmelklooster Drachten, Burgemeester Wuiteweg 162, 9203 KP Drachten, info@werkgroepgh.nl

Stichting LKP Platform voor ongeveer twintig christelijke LHBT-organisatie voor ondersteuning en facilitering van de christelijke LHBT-beweging. om christelijke LHBT-ers een stem en een gezicht te geven in kerk en samenleving. LHBT staat voor: lesbisch, homo-, bi- of transseksueel

LCC Plus Projecten Onder de naam LCC Plus Projecten voert een alliantie van vijf christelijke homo-organisaties (LKP, CHJC, Contrario, HolyFemales.nl en Netwerk Mirre) in de periode 2012-2015 vier projecten uit om homoseksualiteit in christelijke kringen bespreekbaar te maken, opnieuw met subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In de periode 2008-2012 hebben drie van deze organisaties (LKP, CHJC en Contrario) op dezelfde basis ook al drie projecten uitgevoerd.

In deze roze lezing vertellen Heleen en Marianne over de ervaringen en resultaten van de LCC-projecten, met aandacht voor de plaats van seksuele diversiteit in onderwijs- en opvoedingssituaties. Deze roze lezing wordt U aangeboden door de

Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland De werkgroep (opgericht 1992) beoogt het gesprek over en de acceptatie van homoseksualiteit, en in bredere zin seksuele diversiteit, binnen de Friese geloofsgemeenschappen en kerken te ondersteunen en stimuleren. Deze ondersteuning blijkt nog steeds noodzakelijk en zinvol, om vooroordelen weg te nemen en de veiligheid van seksuele minderheden in de Friese kerkprovincie te verbeteren. De werkgroep organiseert daarnaast de jaarlijkse provinciale roze zondagviering.

www.lkp-web.nl | www.lccprojecten.nl | www.werkgroepgh.nl info & aanmelding: ds. Ulbe Tjallingii, 06-14859557 info@werkgroepgh.nl