Over ons

Wat zijn we?
HolyFemales.nl is een laagdrempelig, online ontmoetingsplatform voor lesbische of biseksuele vrouwen vanuit allerlei christelijke stromingen en achtergronden. Erkenning en herkenning zijn onze speerpunten.

Wat doen we?
HolyFemales.nl brengt christelijke lesbische en biseksuele vrouwen via een website en bijbehorende mailinglist bij elkaar om elkaar te ontmoeten, actuele nieuwsitems omtrent homoseksualiteit en geloof te bediscussiëren. Het online contact is bedoeld om saamhorigheid te bevorderen, positieve en negatieve ervaringen met elkaar te delen en elkaar te versterken en steunen.
Hieruit ontstaan vriendschappen en soms ook relaties. Minimaal één keer per jaar is er ook een offline gelegenheid tot ontmoeting. Voor veel christelijke vrouwen is het een keerpunt geweest in hun leven om te zien en te ervaren dat je naast je christelijke overtuiging ook gewoon homoseksueel kunt zijn. De comingout verhalen op de site hebben hier ook zeker bij geholpen.

Geschiedenis:
HolyFemales.nl is in 2000 opgericht, vlak na de opkomst van internet. In het begin van het internet was er nog weinig christelijke homo informatie te vinden op internet, en zeker niet specifiek gericht op vrouwen. Er was al helemaal geen verzamelpunt van lesbische christelijke informatie uit meerdere christelijke tradities. HolyFemales.nl heeft dat gat weten op te vullen en heeft een laagdrempelig online platform opgericht, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en de informatie te kunnen vinden die ze nodig hebben om hun eigen opinie en identiteit vorm te geven.
De primaire focus was in het begin vooral gericht op de eigen achterban. Langzamerhand kwam er meer ruimte om ook naar buiten te gaan. HolyFemales.nl heeft daarom o.a. meegewerkt aan het project De Dialoog in 2007 ( bespreekbaar maken van homoseksualiteit) In samenwerking met de HolyFemales is ook het hoofdstuk Levensbeschouwing in de Lesbo Encyclopedie (2009) tot stand gekomen. Vele hulpvragen en persoonlijke verhalen hebben we ( vaak anoniem) aangehoord en beantwoord en indien noodzakelijk doorverwezen naar algemene professionele hulpverlening
Wat begonnen is als een site door 1 persoon, is nu een online platform met een stabiele achterban van gemiddeld 120 dames.

Standpunt:
Elke vrouw is welkom, ongeacht welke christelijke stroming of achtergrond. Ook vrouwen die niet meer actief christen zijn, zijn van harte welkom.

Mailinglist:
De kern van HolyFemales.nl is de mailinglist. De mailinglist is een interactieve group (met moderators) waarin uitwisseling via e-mail plaats vindt. Iedereen is vrij om onderwerpen aan te snijden, die dan bij alle leden in de inbox terechtkomen. Hierop kan iedereen weer reageren.

HolyFemales.nl is aangesloten bij LCC plus projecten.

zie www.lccprojecten.nl

Op deze website kun je meer lezen over de projecten die LKP, CHJC, ContrariO, HolyFemales.nl en Netwerk Mirre in 2012-2014 gezamenlijk uitvoeren om de sociale acceptatie van homoseksualiteit in christelijke kring te bevorderen. Deze projecten worden gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, uitgevoerd door vrijwilligers uit de vijf organisaties, verwante groepen en alliantiepartners, en inhoudelijk en projectmatig aangestuurd door een projectmanager.

LCC Plus Projecten is het vervolg op LCC Projecten. In 2008-2012 hebben LKP, CHJC en ContrariO drie projecten uitgevoerd. Begin 2012 is de alliantie uitgebreid HolyFemales.nl en Netwerk Mirre met het oog op vijf nieuwe projecten.

Sluit je nu aan bij de HolyFemales.nl

Social network HF Friends & Dating

 

 [static_content id=”HF-Mailinglijst”]